- Komerční sdělení -finance
DomůStavba7 chyb, kterým se při zateplování stavby vyhněte

7 chyb, kterým se při zateplování stavby vyhněte

Zateplení fasády může přinést výrazné energetické i finanční úspory. Podmínkou je však použití kvalitních materiálů a především správná aplikace tepelněizolačního systému. Pokud se při aplikaci vyskytnou chyby, nejenže teplo bude nadále unikat, ale vedle toho často dochází ik dalším problémům, například mohou vzniknout plísně.

1 (Ne)správně zvolený materiál
Nesprávně zvolený tepelněizolační materiál znamená neefektivitu zateplení a jeho nežádoucí degradaci.

Řešení
Vhodný materiál pro zateplení, různé druhy polystyrenu (EPS, grafitový EPS atd.), minerální vlna apod., by měl vybrat odborník (např. zkušený projektant) podle konstrukce zateplované stavby a požadovaných parametrů energetické úspory.

Zásadním požadavkem je nízká tepelná vodivost materiálu, odolnost proti mechanickému poškození a požáru. Třeba mít na paměti, že minimálně do výšky 30 cm je třeba použít materiál s co nejnižší nasákavostí.

Odborník radí: Richard Klička – Hornbach

Minimální tloušťka tepelněizolační vrstvy, která odpovídá současným požadavkům, je přibližně 15 cm.

2 Neupravený podklad
Podklad je základ. Vnější kontaktní tepelněizolační systémy (ETICS) se musí lepit na čistou, suchou a soudržnou fasádu (podkladovou vrstvu) bez prachu, mastnoty, plísní či trhlin.

Pokud tyto podmínky nejsou splněny, hrozí opadávání zateplení a výskyt dalších problémů. I při lepení na starou omítku dávejte pozor. I při náznaku nestability je totiž třeba ji odstranit. Nikdy nezateplujte na vlhké zdivo, způsobili byste vznik plísní.

Řešení
Před zateplováním je třeba fasádu očistit tlakovou vodou a zpevnit penetrací. Je-li zdivo vlhké, musí se zhotovit kvalitní hydroizolace. Praskliny je třeba vyplnit k tomu určenými stavebními hmotami.

zeny

Mohlo by Vás zajímat

PR článek